O podjetju

Podatki za račun:

Antus, d.o.o. Jesenice
Breznica 41
4274 Žirovnica

trans. r.: SI56-3400-0101-4522-685
ID DDV: SI57776717
mat.: 5422710
reg.: 1-1646-00 OS Kranj
osn.k.: 35.470 EUR

 

Uprava, veleprodaja

Antus, d.o.o. Jesenice
Cesta železarjev 12
4270 Jesenice

tel.: 04/586 51 30
internet: www.antus.si
e-mail: info@antus.si