Temeljni predpisi
Splošni predpisi
Vrtec
Osnovna šola
Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Glasbena šola
Poklicne in strokovne šole
Gimnazija
Višje stokovne šole
Visoka šola
Izobraževanje odraslih

Niste prijavljeni naročnik
Prijava

Informacije o zbirki in naročilu:
Predstavitev

 

Izobraževanje odraslih

 

I-1.1Zakon o izobraževanju odraslih

 

I-2.1Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih

 

I-2.2Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih

 

I-2.3I-2.3 Pravilnik o izobrazbi učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov

 

I-2.5Pravilnik o razpisu in izvedbi vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva

 

I-2.6Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje programov in dejavnosti za odrasle

 

I-4.1Navodilo za prilagajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslim udeležencem izobraževanja

 

I-4.2Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih

 

I-4.3Odlok o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije

 

I-4.6Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih

 

I-9.1Odredbe in pravilniki o izobraževalnih programih za odrasle

 

I-9.2Odredbe o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za odrasle

 

 

 

www.antus.si   |   pravna obvestila   |   avtor   |   nedelja, 14.7.2024