Temeljni predpisi
Splošni predpisi
Vrtec
Osnovna šola
Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Glasbena šola
Poklicne in strokovne šole
Gimnazija
Višje stokovne šole
Visoka šola
Izobraževanje odraslih

Niste prijavljeni naročnik
Prijava

Informacije o zbirki in naročilu:
Predstavitev

 

Glasbena šola

 

F-1.1Zakon o glasbenih šolah

 

F-1.2Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah

 

F-1.3Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole

 

F-1.4Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole

 

F-1.5Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli

 

F-1.6Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah

 

F-2.1Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah

 

F-2.2Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole

 

F-2.3Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah

 

F-2.4Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah

 

F-2.5Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli

 

F-2.6Sklep ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah v šolskem letu

 

F-2.7Odredba o spremembi izobraževalnih programov glasbene šole

 

 

 

www.antus.si   |   pravna obvestila   |   avtor   |   sobota, 13.4.2024