Temeljni predpisi
Splošni predpisi
Vrtec
Osnovna šola
Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Glasbena šola
Poklicne in strokovne šole
Gimnazija
Višje stokovne šole
Visoka šola
Izobraževanje odraslih

Niste prijavljeni naročnik
Prijava

Informacije o zbirki in naročilu:
Predstavitev

 

Gimnazija

 

Ga-1.1Zakon o gimnazijah

 

Ga-2.2Odredba o izobraževalnih programih za gimnazije

 

Ga-2.3Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije

 

Ga-3.1Navodilo o hranjenju maturitetne izpitne dokumentacije

 

Ga-3.2Odredbe o uvajanju in spremljanju

 

Ga-4.1Pravilnik o splošni maturi

 

Ga-4.2Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

 

Ga-4.4Pravilnik o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature

 

Ga-4.6Pravila za opravljanje mature za kandidate s posebnimi potrebami

 

Ga-9.1Pravilnik o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj

 

Ga-9.2Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega splošnega izobraževanja

 

 

 

www.antus.si   |   pravna obvestila   |   avtor   |   petek, 12.7.2024