Temeljni predpisi
Splošni predpisi
Vrtec
Osnovna šola
Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Glasbena šola
Poklicne in strokovne šole
Gimnazija
Višje stokovne šole
Visoka šola
Izobraževanje odraslih

Niste prijavljeni naročnik
Prijava

Informacije o zbirki in naročilu:
Predstavitev

 

Splošni predpisi

 

B-1.1Zakon o praznikih in dela prostih dnevih

 

B-1.2Zakon o javnih naročilih

 

B-1.4Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti

 

B-1.5Zakon o štipendiranju

 

B-1.5aPravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

 

B-1.5bPravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

 

B-1.5cPravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij

 

B-1.5dPravilnik o o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice

 

B-1.9Zakon o knjižničarstvu

 

B-1.10Zakon o pravilih cestnega prometa

 

B-1.11Zakon o varnosti in zdravju pri delu

 

B-2.1Pravilnik o potrjevanju učbenikov

 

B-2.2Pravilnik za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine

 

B-2.6Zakon o varstvu osebnih podatkov

 

B-2.7Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

 

B-2.8Zakon o splošnem upravnem postopku

 

 

 

www.antus.si   |   pravna obvestila   |   avtor   |   sobota, 13.4.2024