Zbirka predpisov v mapi

Cena zbirke v mapi je z DDV
108,50 €, v to ceno je vključena sama zbirka predpisov in naročnina na vse spremembe v tekočem letu. Vsi naročniki tiskane zbirke predpisov imajo tudi brezplačen dostop do zbirke predpisov na internetu.

Zbirka predpisov na zgoščenki

Podatki so pripravljeni tako, da jih uporabljate z urejevalnikom besedil Word. Podatke lahko pregledujete, iščete, dopisujete, kombinirate in seveda izpisujete. Seveda vam bomo ob spremembah predpisov po mailu poslali spremembe in spremenjene predpise. Zbirko predpisov nudimo vsem naročnikom zbirke v tiskani obliki po ceni 34,72 € ter nenaročnikom tiskane zbirke po ceni 108,50 €.

Zbirka predpisov
za vzgojo in izobraževanje

Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja se zelo pogosto spreminjajo, tako da Uradni list in razne brošure kaj hitro postanejo neuporabne. Lastno ažuriranje predpisov je vsekakor prezamudno, včasih pa že kar nemogoče. Kljub temu pa pogosto potrebujete zanesljive in ažurne podatke s področja šolske zakonodaje, naj bo to pri sprejemanju vaših odločitev, dajanju informacij, pri izobraževanju za strokovne izpite...

 

Že petnajst let izdajamo ZBIRKO PREDPISOV ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE. V njej uporabniki lahko najdejo vse zakone, pravilnike, sklepe, uredbe in ostale akte s področja vzgoje in izobraževanja.
Zbirko stalno dopolnjujemo z novimi akti, spremenjene pa nadomeščamo s prečiščenimi besedili, tako da je zbirka resnično ažurna in s tem uporabna.

 

Zbirka zajema naslednja področja:

 
- Temeljni predpisi- Poklicne in strokovne šole
- Splošni predpisi- Gimnazija
- Vrtec- Višja strokovna šola
- Osnovna šola- Visoka šola
- Izobraževanje in uspos. otrok s posebnimi potrebami- Izobraževanje odraslih
- Glasbena šola

 

 

Zbirko lahko naročite na naslov Antus, p.p. 110, 4270 Jesenice, po faksu 04 586 33 50, po telefonu 04 586 51 30 ali mailu info@antus.si.

 

www.antus.si   |   pravna obvestila   |   avtor   |   sreda, 24.4.2024