Temeljni predpisi
Splošni predpisi
Vrtec
Osnovna šola
Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Glasbena šola
Poklicne in strokovne šole
Gimnazija
Višje stokovne šole
Visoka šola
Izobraževanje odraslih

Niste prijavljeni naročnik
Prijava

Informacije o zbirki in naročilu:
Predstavitev

 

Visoka šola

 

H-1.1Zakon o visokem šolstvu

 

H-1.2Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu

 

H-1.3Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji

 

H-1.5Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije

 

H-1.6Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih

 

H-2.1Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

 

H-2.2Merila za prehode med študijskimi programi

 

H-2.4Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov

 

H-2.5Pravilnik o postopku za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev

 

H-2.7Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu

 

H-2.9Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela

 

H-2.10Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS

 

H-2.11Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov

 

H-2.12Minimalni standardi izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih

 

H-2.13Pravilnik o razvidu izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov

 

H-2.14Pravilnik o načinu uveljavljanja pravic in ugodnosti za izvajanje prvega odstavka 2. člena Zakona o spremembi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 65/17)

 

H-3.1Odlok o preoblikovanju univerze v Ljubljani

 

H-3.2Odlok o preoblikovanju univerze v Mariboru

 

H-3.3Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov ter njihovih okrajšav

 

H-3.4Sklep o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov

 

H-3.5Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem

 

H-4.2Zakon o skupnosti študentov

 

H-4.3Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za sprejem študentov v študentske domove

 

H-4.4Študentska ustava

 

H-4.5Pravilnik o sofinanciranju bivanja študentov

 

H-4.6Zakon o subvencioniranju študentske prehrane

 

H-4.6aPravilnik o subvencioniranju študentske prehrane

 

H-4.7Zakon za urejanje položaja študentov

 

H-5.2Uredba o sofinanciranju doktorskega študija

 

H-6.1Sklepi o soglasju k omejitvam vpisa

 

H-9.1Statut Univerze v Ljubljani

 

H-9.3Statut Univerze v Mariboru

 

H-9.4Pravilnik o prilogi k diplomi

 

H-9.5Sklep o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

 

H-9.6Merila za visokošolsko transnacionalno izobraževanje

 

 

 

www.antus.si   |   pravna obvestila   |   avtor   |   sobota, 13.4.2024