Temeljni predpisi
Splošni predpisi
Vrtec
Osnovna šola
Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Glasbena šola
Poklicne in strokovne šole
Gimnazija
Višje stokovne šole
Visoka šola
Izobraževanje odraslih

Niste prijavljeni naročnik
Prijava

Informacije o zbirki in naročilu:
Predstavitev

 

Poklicne in strokovne šole

 

G-1.1Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

 

G-1.1aZakon o vajeništvu

 

G-1.2Pravilnik o zaključnem izpitu

 

G-1.3Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

 

G-1.4Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole

 

G-1.5Pravilnik o vpisu v srednje šole

 

G-1.6Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

 

G-1.7Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

 

G-1.9Pravilnik o upravljanju s podatki o kakovosti šol

 

G-2.1Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

 

G-2.2Sklep o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela in ocenjevanju znanja dijakov v srednjih šolah v šolskem letu 2020/2021

 

G-2.3Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju

 

G-2.4Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli

 

G-2.5Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom

 

G-2.7Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

 

G-2.7aPravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim učnim jezikom

 

G-2.7bPravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole

 

G-2.8Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje strokovne šole

 

G-2.9Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov srednjim šolam, ki izvajajo gimnazijske programe ter programe za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe

 

G-2.10Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v dvojezični srednji šoli

 

G-2.11Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom

 

G-2.12Odredba o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja ter v programih gimnazije

 

G-2.13Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

 

G-3.2Pravilnik o bivanju v dijaških domovih

 

G-3.3Sklep o vzgojnem programu za dijaške domove

 

G-3.4Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za učence in dijaških domovih

 

G-3.5Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom

 

G-4.8Pravilnik o poklicni maturi

 

G-4.9Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi

 

G-4.10Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju

 

G-9.1Odredba o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja

 

G-9.2Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev nižje poklicne izobrazbe

 

G-9.2aPravilniki in odredbe o sprejemu izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja

 

G-9.3Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe v dualnem sistemu

 

G-9.4Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe

 

G-9.4aPravilniki in odredbe o prilagojenih izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe

 

G-9.5Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe

 

G-9.6Odredba o sprejetju srednješolskih programov izpopolnjevanja

 

G-9.9Pravilniki in odredbe o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe

 

G-9.10Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe

 

G-9.11Odredbe o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicno-tehniškega izobraževanja

 

G-9.12Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, prilagojenih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju

 

G-9,13Navodila o prilagajanju izrednega srednješolskega izobraževanja

 

 

 

www.antus.si   |   pravna obvestila   |   avtor   |   sobota, 13.4.2024