Temeljni predpisi
Splošni predpisi
Vrtec
Osnovna šola
Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Glasbena šola
Poklicne in strokovne šole
Gimnazija
Višje stokovne šole
Visoka šola
Izobraževanje odraslih

Niste prijavljeni naročnik
Prijava

Informacije o zbirki in naročilu:
Predstavitev

 

Višje stokovne šole

 

Gb-1.1Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje

 

Gb-1.2Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole

 

Gb-1.4Pravilnik o ocenjevanju znanja, javnih listinah in vodenju evidenc v višjih strokovnih šolah

 

Gb-1.5Zakon o višjem strokovnem izobraževanju

 

Gb-1.6Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole

 

Gb-1.7Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov

 

Gb-1.8Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju

 

Gb-1.9Pravilnik o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu

 

Gb-2.1Sklep o merilih za postavitev javne mreže višjih strokovnih šol

 

Gb-2.2Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol

 

Gb-2.3Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol

 

Gb-2.4Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju

 

Gb-2.5Odredba o količnikih za določitev osnovnih plač za tipična delovna mesta v višjih strokovnih šolah

 

Gb-2.6Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov

 

Gb-8.1Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol

 

Gb-8.2Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju

 

Gb-9.1Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe

 

Gb-9.2Pravilniki in odredbe o izobrazbi predavateljev višjih šol in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju

 

 

 

www.antus.si   |   pravna obvestila   |   avtor   |   sobota, 13.4.2024